Zamek Czocha z dziećmi - czy warto?

Obronny zamek graniczny położony w miasteczku Leśna położony w malowniczej okolicy. Powstał w latach 1241–1247 z rozkazu króla czeskiego Wacława I. Bardzo często zmieniał właścicieli a także swój wygląd co można zauważyć nawet w dzisiejszych czasach.

Współ­cześ­nie za­mek Czo­cha wraz z roz­leg­łym pod­zam­czem realizu­je swo­je ce­le prze­de wszyst­kim ja­ko ho­tel i miej­sce or­ga­ni­za­cji im­prez ma­so­wych i jest dość mocno nastawiony na finanse ponieważ bilety są stosunkowo drogie (niestety). Jest to jeden z najładniejszych o­biek­tów wa­row­nych w tej częś­ci Dolnego Śląs­ka (dość dobrze utrzymany i zadbany). 
Sta­no­wi  waż­ny punkt na ma­pie tu­rys­tycz­nej re­gio­nu i przy­cią­ga­ tłumy tu­rys­tów którzy szukają emo­cji zwią­za­nych z ta­jem­ni­ca­mi by­łe­go właś­ci­cie­la Czo­chy, o­po­wieś­cia­mi o u­kry­tych skar­bach (podobno jest ich dużo), roz­leg­łych pod­zie­miach i sen­sa­cyj­nej his­to­rii naj­now­szej (wynika to z faktu, że na zamku kręcono filmy związane z tematyką drugiej wojny)

Wy­ciecz­ka po wnęt­rzach zam­ko­wych nie na­le­ży do zbyt dłu­gich, trwa oko­ło 40 mi­nut i roz­po­czy­na się w ho­lu wej­ścio­wym gdzie wszyscy czekają na przewodnika (miejsce nie jest najlepsze ponieważ zamek to też hotel i przewija się tam bardzo dużo ludzi). Stąd prze­wod­nik pro­wa­dzi do ulo­ko­wa­nej w częś­ci pa­ła­co­wej ob­szer­nej Sa­li Ry­cer­skiej z ma­syw­nym bel­ko­wym stro­pem i wy­po­sa­żo­nej w drew­nia­ną ga­le­rię na wspor­ni­kach. Wiel­ką oz­do­bą te­go po­miesz­cze­nia jest oka­za­ły go­tyc­ki ko­mi­nek opar­ty na ka­mien­nych wspor­ni­kach z rzeź­ba­mi oraz oz­do­bio­ny fry­zem, na któ­rym umiesz­czo­no pos­ta­cie, które trzy­ma­ją­ tar­cze z her­bami ro­dzin wła­da­ją­cych Czo­chą na przes­trze­ni wieków. Współ­czes­ne wy­po­sa­że­nie Sa­li Ry­cer­skiej jest bar­dzo skrom­ne - więk­szość me­bli za­bra­no stąd po woj­nie. Oczywiście na sam koniec największa atrakcja dla naszych dzieci zwiedzających zamki czyli wieża. Wejście na wieżę jest średnio bezpieczne a schody, które prowadzą na sam wierzchołek są niebezpieczne ale przy pomocy rodziców każde dziecko bez lęku wysokości dostanie się na górę a widoki są naprawdę rewelacyjne.

Po zwiedzaniu zamku mamy mieszane uczucia ale i tak uważamy, że warto odwiedzić to miejsce pomimo niektórych niedogodności - drogie bilety i niezbyt interesujący przewodnik. Dla rodzin z dziećmi zdecydowanie lepiej byłoby aby można było zwiedzać zamek we własnym zakresie i we własnym tempie ponieważ z przewodnikiem trzeba było wszędzie pędzić. Jeśli chcecie zwiedzać z jeszcze nie chodzącym maluszkiem to warto wziąć nosidło ponieważ nie ma szans żeby wjechać wózkiem i zwiedzać (dużo schodów w środku). To co nam się najbardziej podobało to dość duży i jak my byliśmy bezpłatny parking 😀 i możliwość swobodnego zwiedzania samego dziedzińca (oczywiście za opłatą😒). Dla dzieci znajdzie się także atrakcja specjalna mały plac zabaw na terenie zamku 👍


7 komentarzy:

 1. Nie znam tego miejsca, ale pięknie tam.

  OdpowiedzUsuń
 2. Moja córka była tym zamkiem zachwycona ;) Ja byłam tam jeszcze służbowo....dekoracja ślubu to prawdziwy hardcore w takim miejscu :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Piekny zamek . Jest na mojej liście podróżniczej. :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Po zwiedzaniu z przewodnikiem można jeszcze raz na spokojnie indywidualnie "pochodzić" po zamku i na spokojnie go obejrzeć. Byłam tam kilkukrotnie i jeszcze nie trafiłam na nudnego przewodnika - współczuję bardzo bo to może rzeczywiście zniechęcić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można pochodzić indywidualnie ale już nie w środku. Bez przewodnika tylko na zewnątrz można pospacerować co oczywiście robiliśmy 😁

   Usuń
 5. Uwielbiam zwiedzać zamki i ten także chętnie bym zwiedziła :) Jak tylko się będzie dało to zacznę planować wyjazdy :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Byłam tam jako dziecko i bardzo dobrze wspominam tę wycieczkę.

  OdpowiedzUsuń